UX audit webu, e-shopu nebo aplikace s cílem minimalizace rizika neefektivních investic

 • Zvýšení konverzního poměru
 • Detailní analýza použitelnosti existujícího rozhraní
 • Návrhy a doporučení změn v kontextu vašeho byznysu
 • Analýza konkurence pro srovnání na trhu
 • Prioritizace kroků a plán jak změny implementovat

Chci audit

Žena kreslící UX design
Žena kreslící UX design
orea-logo
atrea-logo
centropol-logo
refinanso-logo
kalkulator-logo
rehatab-logo

Každý náš audit začíná společným workshopem

Pomůže oběma stranám správně pochopit vaše potřeby.

Kroky společného workshopu
Kroky společného workshopu

Naše audity stojí na 3 hlavních pilířích

Riziko vašich promrhaných investic minimalizujeme metodicky, osvědčenou triangulací.

 • 01

  Expertní znalost

  Neděláme to poprvé. Máme vysokou a dlouhodobou znalost na poli e-commerce, online byznysu a zvyšování obchodní výkonnosti. Využíváme naše odborné znalosti k pochopení kontextu a specifik uživatelského chování.

 • 02

  Uživatelská data

  Detailně zkoumáme kontextově bohaté informace, které získáváme testováním s uživateli, analyzujeme jejich reakce a vzorce chování a identifikujeme tak klíčové problémy ve struktuře a uspořádání rozhraní.

 • 03

  Kvantitativní data

  Díky číslům a analytickým nástrojům kvantifikujeme výkon různých aspektů uživatelského rozhraní, identifikujeme trendy a statisticky významné vzory v chování. Integrace měřitelných metod je klíčová v objektivitě návrhů řešení.

Tři pilíře ux auditu od UXF: zkušenosti, kvalitativní data, uživatelská data

Pracujeme s nástroji a metodami, které nás nezklamaly

Nedílnou součástí UX auditu jsou potřebné nástroje a metody

 • Google analytics
 • Sledování pohybů myši nebo dotyky prstů
 • Teplotní mapy
 • Double diamond framework
 • Databáze přes 100 000 h uživatelských výzkumů
 • UX checklist
 • Výsledky již několikrát otestovaných A/B testů
 • Konverzní trychtýře
 • Uživatelské rozhovory
 • Testy prvního dojmu
 • Dotazníkové šetření
 • Hloubkové rozhovory
Vzorové nástroje a metody UX auditu

Vzděláváme se od nejlepších z celého světa

Jsme členy významných světových výzkumných institucí a projektů

logo

Baymard Institute

Přes 100 000 h uživatelských výzkumů. Dlouhodobé studie napříč top 100 největšími e-shopy z USA i Evropy

Baymard Pro member

logo

ConversionXL

Optimalizace konverzí A/B testy, digitální psychologie a přesvědčování

logo

GoodUI

Monitoring testů velkých hráčů a UX vzorce, user inteface

Member

logo

nngroup

Více než 2000 publikací o výzkumu uživatelského rozhraní, psychologie a metodických frameworků

Našimi audity vás provedou zkušení odborníci v oboru

avatar

Martin Mussil

Zkušený expert v optimalizaci obchodního výkonu e-shopu, webu nebo aplikace.

Na poli e-commerce se pohybuje již 13 let a pomáhal růst největším českým online projektům. Jeho know-how pomáhá firmám růst a minimalizovat rizika.

avatar

Jakub Gräf

Náš přední UX odborník s kořeny ve vývoji.

Chytře kombinuje zkušenosti vývojáře a designera, díky kterým pomáhá našim nejvýznamnějším klientům budovat produkty od A do Z, včetně vize, wireframingu, prototypů a testování.

avatar

Anna Argaláš

Odbornice na výzkum, zkoumá uživatelské cesty, motivace a body zájmu.

Studovala product design v Norsku na Oslo Metropolitan University. Znalosti a dovednosti v oblasti research a UX využívá ke kvalitativnímu zkoumání a vyhodnocování potřeb uživatelů.

Vyberte si ze 3 balíčků našeho UX auditu

Start

Medium

Platinum

Společný úvodní workshop

 • Společně si sedneme a projdeme vaše cíle a očekávání.
 • Výstupem bude plán akcí a strategie pro zlepšení uživatelského zážitku.

Google Analytics

 • Díky podrobné datové analýze získáte vhled do chování uživatelů a byznysu.
 • Výstupem bude přehled o klíčových oblastech pro optimalizaci.

Komentované video expertem

 • Expertní komentáře k vašeho webu vám umožní lépe pochopit klíčové problémy a možnosti zlepšení.
 • Výstupem je videozáznam UX experta s komentovanou analýzou webu, včetně doporučení pro zlepšení.

Wireframing

 • Vytvoření návrhů wireframů s doporučenými změnami a optimalizací pro lepší uživatelský zážitek.
 • Výstupem jsou návrhy doporučených změn a optimalizace jako výchozí bod pro úpravy a funkcionality s cílem vylepšit uživatelský zážitek.

Analýza konverzních trychtýřů

 • Identifikace úzkých míst ve vašem konverzním procesu a návrhy na jejich zlepšení.
 • Výstupem bude analýza a doporučení pro optimalizaci konverzních trychtýřů.

Mouse tracking

 • Díky sledování pohybu myši získáte jasnou představu o tom, jak uživatelé interagují s vaším webem.
 • Výstupem bude vizuální zobrazení teplotní mapy a identifikace klíčových oblastí zájmu.

Uživatelské testování

 • Uživatelé vám poskytnou cennou zpětnou vazbu prostřednictvím testování dle předem připravených scénářů.
 • Výstupem bude zpráva s hlavními zjištěními a doporučeními.

Analýza konkurence

 • Analýza konkurence pomáhá porozumět trhu a identifikovat konkurenční výhody a slabiny.
 • Výstupem bude komparativní analýza konkurenčního prostředí, která identifikuje silné a slabé stránky konkurenčních produktů nebo služeb a poskytne podklady pro strategické rozhodování.

Strategie A/B testování

 • Plán A/B testů vám pomůže testovat různé varianty designu a obsahu a identifikovat ty nejefektivnější.
 • Výstupem bude plán testů zaměřený na maximalizaci konverzí.

Cena bez DPH

40 000 Kč

90 000 Kč

170 000 Kč

Vyberte si ze 3 balíčků našeho UX auditu

Start

 • Společný úvodní workshop

 • Google Analytics

 • Komentované video expertem

 • Wireframing

 • Analýza konverzních trychtýřů

 • Mouse tracking

 • Uživatelské testování

 • Analýza konkurence

 • Strategie A/B testování

Cena bez DPH

40 000 Kč

Medium

 • Společný úvodní workshop

 • Google Analytics

 • Komentované video expertem

 • Wireframing

 • Analýza konverzních trychtýřů

 • Mouse tracking

 • Uživatelské testování

 • Analýza konkurence

 • Strategie A/B testování

Cena bez DPH

90 000 Kč

Platinum

 • Společný úvodní workshop

 • Google Analytics

 • Komentované video expertem

 • Wireframing

 • Analýza konverzních trychtýřů

 • Mouse tracking

 • Uživatelské testování

 • Analýza konkurence

 • Strategie A/B testování

Cena bez DPH

170 000 Kč

Máte zájem o audit?
Pojďme společně nakopnout váš byznys.

Napište nám na 

fruhbauer@uxf.cz

nebo zavolejte na 

+420 777 753 897